Lõunaeestlased valiti Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatusse

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis toimus 2003. aasta 6. septembril näituslaat "Tartu Sügisnäitus & Tõuloom 2003". Pildil Põlvamaa Väike-Hauka talu peremees Urmas Sellis (vasakul) koos auhinna "Kauneim utt 2003, Eesti valgepealine tõug" saanud lambaga. Paremal kinnitab auhinnavimplit lambaaretaja Ell Sellis, kes valiti nüüd Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidi uue juhatuse liikmeks.

FOTO: LAURI KULPSOO/PM/SCANPIX BALTICS

2018. aasta novembris oma 90. juubelit tähistav Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit (ELKL) valis 10. märtsi üldkoosolekul uue juhatuse, mille aseesimeheks sai Mats Meriste Valgamaalt ning juhatuse liikmeks Ell Sellis Põlvamaalt.

ELKL (varasema nimega Eesti Lambakasvatajate Selts) valis juhatuse esimeheks Urmas Aava Pärnumaalt. Juhatuse liikmeteks valiti lisaks Sellisele Kadri Tali Muhumaalt, Hugo Vaino Lääne-Virumaalt, Priidu Veersalu Harjumaalt ning Taavi Eigo Saaremaalt.

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit on enamikku Eesti suuremaid lamba- ja kitsekasvatajaid ühendav mittetulundusühing, hetkeseisuga on liidul 180 aktiivset liiget. Viimastel aastatel on liit jõudsalt oma tegevust lamba- ja kitsekasvatajate huvide eest seismisel laiendanud, esindades sektorit Põllumajanduse- ja Maaelu Arengu Nõukogus (PMAN), veterinaar- ja toiduameti äsja loodud kliendinõukojas ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandva nõukoja töös.

Liit osaleb aktiivselt ka sektorit puudutavas seadusloomes, on olnud algataja ja aktiivne partner Maaeluministeeriumile peatselt valmiva Eesti lambasektori arengukava koostamisel, osaleb ka äsja alanud põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa) koostamise protsessis, on Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja liige ja koostööpartner.

Aretusorganisatsioonina omab liit tegevusluba nelja lambatõu (eesti valgepealine, eesti tumedapealine, dorper, lleyn) tõuraamatute pidamiseks ja jõudluskontrolli läbiviimiseks. Aasta tegevuskavas on olulisel kohal Eesti lamba- ja kitsetõugude tõuaretuse toetamine, sektori ja erinevate tõugude tutvustamine kevadisel Maamessil ja sügisesel Palamuse Väljanäitusel ning kaasa aitamine, et olemasolevatele perspektiivsetele tootmistõugudele saaksid tekkida ka kohapealsed aretuspopulatsioonid.

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu uus juhatuse esimees Urmas Aava on kauaaegse kogemusega eesti valgepealise lambatõu aretaja, kes hooldab oma lammastega Pärnu lahe rannaniitusid ja karjamaid. Urmas Aava on pikka aega vallavanemana juhtinud Häädemeeste valda ning palju panustanud ka kohaliku elu arengusse.

Juhatuse aseesimeheks valitud Mats Meriste on juba pika juhatuse töö kogemusega lambakasvataja ja hiljuti ametliku tunnustuse saanud lleyni lambatõu aretaja Karulast, kes hooldab oma  lammastega Karula kuppelmaastikke, osutab ka lammaste pügamisteenust ning on väga hästi kursis Eesti lambakasvatusmaastiku rõõmude ja muredega.

Ell Sellis on eesti valgepealise ja tekseli lambatõu kasvataja ja aretaja, kelle lammaste karjamaad asuvad Otepää kõrgustikul. Ell on juhatuses järjepidevuse kandja, olnud juhatuse tööga kursis alates seltsi taasasutamise aegadest Eesti taasiseseisvumisaja alguses. Lisaks tegutseb ka Maaelu Edendamise Sihtasutuses lambakasvatuse konsulendina.

Kadri Tali on doktorikraadiga Maaülikooli vanemteadur, kes on muuhulgas uurinud loopealsete kui haruldaste liikide elupaiga taastamise võimalusi ning rannaniitudel majandamise mõju loodusele ja kasvatab Muhumaa rannaniitudel Eesti maalambaid.

Hugo Vaino on väga suure kogemusega eesti valgepealise ja tekseli tõugu lammaste kasvataja ja aretaja ning loomaarst Lääne- Virumaalt. Hugo Vaino Rehekivi talu on lambakasvatajate hulgas hinnatud koolituste läbiviimise ja praktikabaasiks.

Priidu Veersalu on noor mees, kes jätkab lambakasvatusega oma perele kuuluvas Iisaka lambakasvatustalus Harjumaal. Priidu kasvatab ja aretab Eesti tumedapealist tõugu lambaid  ning hoiab oma lammastega korras Põhjaranniku loopealseid Kuusalu kandis.

Taavi Eigo on noor, aga kogenud lambakasvataja Saaremaalt, kes kasvatab peretalus gotlandi tõugu lambaid, on aktiivne Saarte Lambakasvatajate Ühistu liige ning korraldanud Saare maapäevade raames tõujäärade näitusmüüke.

Lisaks uuele juhatusele kinnitati korralisel Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu üldkoosolekul ka 2017. aasta positiivse tulemiga aastaaruanne ning 2018. aasta tegevuskava ja eelarve.

Tagasi üles