Toetus aitab sisserändajatel koolis kohaneda

Koolipink. Pilt on illustreeriv.

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Täna, 15. juulil avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks tagada haridusvaldkonna ekspertide pädevust uussisserändajatest õpilaste kohanemise ja õppe toetamiseks üldhariduskoolis.

Toetuse abil pakutakse õpetajatele, õppejuhtidele, tugispetsialistidele, koolide juhtkonna esindajatele, kohalike omavalitsuste haridustöötajatele, lapsevanematele ja teistele koolitusi ning töötatakse välja koolituse ja metoodilised materjalid kultuuridevahelise mõõtme arvestamiseks Eesti haridussüsteemis. Projekt viiakse ellu ajavahemikus 1. novembrist 2019 kuni 31. oktoobrini 2021.

Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses aarjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. august 2019 kell 11.

Tagasi üles