Tööinspektsioon avastas 661 rikkumist

Sander Sõõrumaa

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Mullu septembrist aasta lõpuni viis tööinspektsioon üle Eesti läbi töökeskkonna sisekontrolli sihtkontrolli, mille käigus tuvastati 174 ettevõttes 661 rikkumist. Vaid viiendikus kontrollitud firmadest ei tuvastatud ühtegi rikkumist.

Valgamaal viidi perioodi jooksul sisekontrolli sihtkontroll läbi viies ettevõttes.

«Need olid metalltoodete tootmisega tegelevas tulundusühistus Eha Metalli- ja Puidutooted, mööbli tootmisega tegelevas OÜs Scandinavian Furniture, hotellindusega tegelevas ASis Pühajärve Puhkekodu, pealisrõivaste tootmisega tegelevas ASis M.A.S.I Company, teede ehitusega tegelevas ASis Kagu Teed,» andis Valgamaalasele teada inspektsiooni avalike suhete peaspetsialist Sander Sõõrumaa.

Ta lisas, et infot selle kohta, millised olid kontrolli tulemused ühes või teises maakonna ettevõttes, inspektsioon avaldada ei saa.

Tööinspektsiooni tööohutuse peaspetsialisti Indrek Avi sõnul võib igas organisatsioonis esineda mittevastavusi, mis võivad viia tööõnnetusteni. «Paljud tööandjad ei teadvusta töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisest saadavat kasu äritegevusele. Levinud on seaduse täitmine seaduse täitmise pärast.»

Kontrollimistega hõlmati ümmarguselt 17 000 töötajat. Enim rikuti töövahendi kasutamise ohutusnõudeid. Keelustati 45 ohtliku töövahendi kasutamine ja peatati ühe ohtliku töö tegemine.

Avi sõnul kinnitasid sihtkontrolli tulemused, et töökeskkonna sisekontrolli läbiviimiseks saavad tööandjad veel palju ära teha. Oluline on, et seda tehtaks süstemaatiliselt ning töötajaid kaasates. Kui kaastöötaja märkab ohtlikku olukorda ning sellele reageerib, on võimalik tagajärgi ära hoida. Seda, milliseid meetmeid tarvitusele võtta, et selliseid olukordi vältida, on tööandja kohus otsustada.

Kontrollimistel selgus, et 30% tööandjatest ei registreeri ohuolukordi ega võta tarvitusele abinõusid, et vältida nende kordumist.

«Ennetustegevusest saadavat väärtust, mida igapäevaselt luuakse töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega, on tööandjad järk-järgult hakanud hindama ning õigusaktide täitmine on üldjoontes paranenud,» täpsustas Avi. Ta lisas, et oluline on järjepidev tööandja ja töötajate vaheline koostöö tervisele ohutuma töökeskkonna loomisel ja tagamisel.

Tagasi üles