Mustjõe kalapäev tõi õngitsejad kokku Harglasse

„Mustjõe kalapäev 2014“

FOTO: Taheva valla Avatud Noortekeskus

Arvult kolmas Mustjõe kalapäev leidis aset 16. augustil Valgamaal Harglas. Kalapäevast võttis kokku osa 110 huvilist, andis teada ettevõtmise üks korraldajaid Rasmus Onkel.

„Mustjõe kalapäev 2014“

FOTO: Taheva valla Avatud Noortekeskus

„Mustjõe kalapäev 2014“

FOTO: Urve Naha

Sel aastal ootasid huvilisi kalaliike tutvustav näitus, kaks õpituba, püügivõistlus ja simman. Päev algas keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektori Meit Grossmanni läbi viidud õpitoaga teemal «Võrgupüügi head ja vead».

Üle vaadati nii harrastuslikku võrgupüüki puudutavad seadused, vahendid ja piirangud, samuti enam levinud eksimused ning karistused. Samas arutleti teemal, kas võrguga püügi peaks harrastuspüüdjatele keelama.

Päeva teine õpituba oli õpiköök, kus kohalik harrastuskalamees ja küla parim uhhaameister jagasid kogemusi alates kala ettevalmistamisest rookimiseks kuni roaks valmis tegemiseni. Näidati ette fileerimis- ja soomuste eemaldamisvõtteid ning valmistati kala grillil ja tehti kõigile õhtuks valmis imemaitsev uhhaa.

Hargla maakultuurimajja oli üles pandud Mustjões ning Eesti mageveekogudes elutsevaid kalaliike tutvustav näitus. Plakatite koostajad olid Taheva valla kümmekond noort, kes koos uurisid ja valisid välja nendele olulisema info igast kalaliigist: rahavapärased nimed, alammõõdud ja püügikeeluajad, eluviis ja -paik, välimuse kirjeldus ja muu.

Lisaks korraldati Mustjõe äärde mitu püügiretke, et katsetada ning kinnitada infoallikatest saadud teadmisi konkreetse kalaliigi kohta ja saada plakatitele pildimaterjali. Nende liikide pildid, keda tabada ei õnnestunud, hangiti teiste kalameeste fotokogudest.

Üks oodatumaid kalapäeva osasid oli õngitsemisvõistlus Hargla küla tagusel Mustjõe lõigul. Püüda võis ainult kas ühe liht- või ühe käsiõngega. Püügivõistlus toimus viies arvestuses, kus igas oma ülesanne. Kui etteantud pikkuse või kaaluga kala ei tabatud, osutus parimaks see, kes sai ülesandes antud pikkusele või kaalule kõige lähemale. Teistel oli võimalik fortuuna käe läbi võita loosiauhindu.

Noorim õngitseja oli kolme-  ja vanim 66aastane. Tabati seitset liiki kalu: särg, ahven, teib, viidikas, tippviidikas, latikas, rünt. Raskeim kala oli 272grammine särg. Kalapäevalisi oli tulnud mitmelt poolt üle Eesti, kaugeim õngitseja oli pärit Hispaaniast Valenciast.

Kalapäev lõppes Hargla maakultuurimajas meeleoluka simmaniga, kus muusikalise poole eest hoolitses ansambel Ingle.

Mustjõe kalapäev sai teoks keskkonnainvesteeringute keskuse, Taheva valla, kalastuskeskuse ja mitme ettevõtte toel, abiks olid vabatahtlikud. 

PARIMAD

Üldarvestus

Jaanus Teemant

Kuni 12aastased
Markus Villem

Kuni 26aastased

Sigmar Hekki

Naised
Ave Uibu

Meeskonnavõistlus
Koikküla meeskond

Tagasi üles