Õpetajate töötasu kasv on riigi strateegiline eesmärk

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Selle aasta esimesest jaanuarist kasvas õpetajate miinimumpalk taas – mulluselt 800 eurolt 900 euroni ehk 12,5%.

Eesti paistab OECD riikide seas silma sellega, et on võtnud õpetajate töötasu kasvu oma strateegiliseks eesmärgiks – siinset õpetajapoliitikat ning väärilise palga kindlustamiseks rakendatud meetmeid tutvustas Londonis toimunud OECD haridusuuenduste konverentsil Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Riik tõstis aastatel 2012–2015 õpetajate miinimumpalka igal aastal keskmiselt 11-12%. Aastal 2012 oli õpetajate miinimumpalk 644 eurot ning 2013. aastal 715 eurot. Selle aasta esimesest jaanuarist kasvas õpetajate miinimumpalk taas – mulluselt 800 eurolt 900 euroni ehk 12,5%. Õpetajate miinimumpalk on töötasugarantii, millest madalamat palka ei tohi täiskohaga õpetajale maksta. Aastatel 2000–2012 kasvas Eesti õpetajate keskmine töötasu OECD indikaatorite järgi* teiste OECD riikidega võrreldes kõige rohkem, üle 130 protsendi.

Kantsler Janar Holmi sõnul on riigi strateegiline eesmärk jõuda hiljemalt aastaks 2020 olukorda, kus õpetajate miinimumpalk on riigi keskmise tasemel ja õpetajate tegelik töötasu riigi keskmisest palgast vähemalt 20% kõrgem. „Õpetajate töötasu miinimumi kasv on käinud koos riikliku rahastamise kasvu ja õpetajate keskmise palga tõusuga, mis näitab, et riik – nii keskvalitsus kui ka omavalitsused – on õpetaja strateegilist rolli selgelt tähtsustanud,“ rääkis oma ettekandes ministeeriumi kantsler Janar Holm.

OECD haridusuuenduste konverents „Education Policy Outlook International Conference 2015“ toimus Londonis 22.-23. jaanuaril. Konverentsil tutvustati OECD haridusreformide analüütilist kogumikku „Education Policy Outlook 2015. Making Reforms Happen“, mis keskendub eri riikides ellu viidud haridusuuendustele ning neist saadavatele õppetundidele.

    Eelmise aasta novembri seisuga oli munitsipaalkoolide õpetajate keskmine brutopalk omavalitsuste raamatupidamisandmetel Eestis keskmiselt 1002 eurot. Omavalitsuste lõikes on statistika kättesaadav haridusstatistika portaalis www.HaridusSilm.ee.

    Mullu jagati omavalitsuste vahel 167,9 miljonit eurot õpetajate palgatoetust (võrreldaval baasil). Tänavu kasvas õpetajate palgatoetus 8,8% – 182,7 miljonit euroni.

Tagasi üles