Võrukaelal täitus veerandsada

Lasteaia Võrukael 25. sünnipäev

FOTO: Monika Otrokova

Otepää lasteaia Võrukaela maja tähistas 2. veebruaril oma 25. sünnipäeva. Sünnipäevalistele esinesid Võrukaela praegused ja endised kasvandikud ja õpetajad. Oma õnnitlused edastasid koostööpartnerid ning endised töötajad, andis teada Otepää vallavalituse kommunikatsioonijuht.

Otepää vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur tunnustas vallavalitsuse tänukirjaga Võrukaela maja pikaajalist õpetajat Pilvi Saart ja soovis lasteaia direktorile Marju Ilistomile jõudu ja jaksu ka edaspidiseks.

Külalistele esinesid endised Võrukaela kasvandikud Eliise Peerna ja Mark Ragnar Pikk ning Laur Jaanus, luuletust lugesid praegused kasvandikud Marion Must ja Adele Voolaid. Ette astusid õpetajad Liisi Kört ja Maarja Raud. Sõna võttis ka Otepää lasteaia õppealajuhataja Merike Ennok.

«Tänan väga kogu Võrukaela kollektiivi toreda peo eest ja panuse eest lasteaia töösse,» sõnas Marju Ilistom. «Olin meeldivalt üllatunud, et Võrukaela sünnipäevale nii palju toetajaid ja sõpru kogunes.»

Põhimääruse järgi alustas lasteaed tööd 1.veebruaril 1991. aastal. Lapsed tulid majja esmaspäeval, 4. veebruaril. Avati kaks rühma umbes kahekümne lapsega. Lasteaia esimene pidaja oli Otepää sovhoos. 3. märtsil 1993 nimetati lasteaed Võrukaelaks ja pidajaks oli Pühajärve vallavalitsus. Alates 2004. aastast on lasteaia pidaja Otepää vallavalitsus.

Lasteaia-taastusravikeskusena tegutseti aastatel 1994–2003. Juhatajaid on nende aastate jooksul olnud viis. Personali on majas olnud üsna ühetaoliselt, pisut suurem oli töötajate arv taastusraviga tegelemise ajal. Lapsi on majas olnud kõige rohkem 1990. aastate keskpaiku, kui laste arv küündis 90ni.

Praegu on majas 55 last ja 15 töötajat, neist kuus õpetajat. Lasteaia ruumid ongi tegelikult planeeritud 45–50 lapsele. Juhatajaid on läbi aegade olnud neli. Esimene juhataja oli Marju Medar, seejärel Marju Ilistom, siis Peep Peterson ning hiljem Marina Mägi ja Marju Ilistom.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba saadi  3. juuli 2007. Võrukaela lapsed käivad palju looduses, palju tehakse sporti, peetakse tähtsaks mängu ja ringitegevusi.

2010. aasta lõpus hindas lasteaeda haridusministeeriumi nõunik, kes tõi tugevustena välja laste huve arvestava meeskonnatöö, oskuse pöörata ruumikitsikus tugevuseks läbi huvitavate tegevuste väljaspool maja, väga hea koostöö lapsevanematega ja töö poiste huvide arvestamisel. Märgiti ära ka originaalset muusikalist kasvatust ja ebatavalisi pidupäevi.

Lasteaed Võrukael ja lasteaed Pähklike ühinesid alates 1. jaanuarist 2012 üheks asutuseks – Otepää Lasteaiaks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles