Kahjustatud puud eemaldatakse linnamäelt

Heakorratööd Otepää linnamäel. Ökopesa OÜ juhataja Triin Peips tegevuspaigas. FOTO: Monika Otrokova

Seoses Otepää 900. aastapäeva tähistamisega on Otepää vallal plaanis korrastada üht olulisemat sümbolit – Linnamäge. Heakorratöödega, mille käigus puhastatakse Linnamägi juurepessust kahjustatud puudest, on pihta hakatud.

Selle aasta suvel viidi läbi hange metsaraiete teostamiseks. Hanke võitis Ökopesa OÜ. Raie käigus säilitakse üksikpuud ja salud vastavalt keskkonnaameti ja muinsuskaitse kooskõlastustele, andis teada Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht.

«Sellist keerulist objekti nagu on Otepää Linnamägi Eestist naljalt ei leidu,» nentis Ökopesa OÜ juhataja Triin Peips. «Töö on kahtlemata huvitav ja väljakutseid esitav, esmasel vaatlusel on näha, et palju puid on seest mädanenud ja haigusest kahjustatud.» Tema hinnangul kestavad raietööd vähemalt paar nädalat.

2015. aasta lõpus tellis Otepää vallavalitsus töö, mille eesmärk oli saada teavet Linnamäe nõlvadel kasvava puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan mäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes Terrae koostatud metsamajandamiskava ja Linnamäe puude raieks märkimise aruanne.

Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepessust. Otepää vallavalitsus edastas keskkonnaametile metsateatise, saamaks luba haigete puude eemaldamiseks. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendavat ekspertiisi ning selle hinnang metsa seisundile oli samasugune nagu Artes Terrae aruandes.

Artes Terrae koostatud töös on hinnatud raiemahuks ligi 260 kuupmeetrit, keskkonnaameti ekspertiisi hinnanguline soovituslik raiemaht on veidi suurem – ligi 300 kuupmeetrit.

Muinsuskaitseametist on Linnamäe heakorratöödeks saadud samuti kooskõlastus.

Tagasi üles
Back