Juhtkiri: Ei tohi loobuda lootusest

FOTO: Arhiiv/Valgamaalane

Valga linna üldilmest ja sellest, kuivõrd see kodanikule silmailu või meelehärmi pakub, on viimasel ajal palju räägitud ja seda eelkõige auklike kõnni- ja sõiduteede võtmes. Selle taustal on jäänud ehk veidi tagaplaanile mitmete muinsuskaitse all olevate lagunevate arhitektuuriväärtuste nutune olukord.

Ühe enim muret tegeva objektina võib välja tuua, et hoolimata mitmetest püüdlustest, pole siiani suudetud leida võimalusi ja vahendeid Valga Jaani kiriku restaureerimiseks ning see Eestis ainulaadne ovaalse põhiplaaniga hoone laguneb jätkuvalt.

Kindlasti ei saa põhjusena välja tuua kirikutegelaste saamatust, sest projektid hoone restaureerimiseks pärinevad juba kahe aasta tagusest ajast. Samuti on esitatud rahataotlusi erinevatesse eurofondidesse.

Kirik on olnud raskes seisus ka selle poolest, et puudus oma õpetaja. Hooldajaõpetaja ülesandeid täitis Vallo Ehasalu, kuid kõigi teiste tööülesannete kõrvalt ei ole paraku võimalik täielikult ühele kirikule pühenduda.

Tänane Valgamaalane aga tutvustab lugejaile Valga praostkonna vikaardiakoni, Jaani kiriku õpetajat Kaido Metsoja, kes juba viimased kuus kuud siinses kirikus jumalateenistusi läbi viinud on.

Metsoja ütles, et vaatamata kõigele, mis elus ette tuleb, ei tohi loobuda lootusest. See olla tema sõnul vaimuliku üks olulisemaid põhimõtteid ning nõnda näeb ta ka Valga Jaani kiriku hoone suhteliselt troostitus olukorras nii väljakutseid kui võimalusi.

Nüüd, kus Valga Jaani kiriku Peetri-Luke kogudusele õpetaja leitud on, võime ehk loota sedagi, et jõutakse ka nende lahendusteni, mis viivad Jaani kiriku restaureerimistööde alustamiseni.

Kirikuõpetajat vajab kindlasti nii kirikuhoone – et püsima jääda –, kui ka inimesed, kes on leidnud, et just religiooni kaudu on võimalik leida elus tasakaal.

Tagasi üles