Kaitseministeerium hakkab Võrumaal sood taastama

Nursipalu harjutusväli.

FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Kaitseministeerium alustab järgmisel suvel Nursipalu harjutusalal asuva Keretü soo taastamist, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Soo taastatakse, et vähendada väljaõppetingimuste loomisega kaasnevat mõju kaitstavatele liikidele ja looduskeskkonnale. Taastamisala on ligikaudu 600 hektarit, moodustades Nursipalu harjutusvälja territooriumist umbes viiendiku.

Keretü soo taastamise ettevalmistamisega alustab ministeerium tänavu sügistalvel, taastamistöödega tuleva aasta suvel. Soo taastamistööd lähevad maksma ligikaudu 170 000 eurot.

Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on Keretü soo oluline elupaik metsistele ja sookurgedele.

"Kahtlemata aitab soo taastamine kaasa üldisele elurikkuse seisundi parandamisele Nursipalu harjutusväljal ja sellega kattuval Keretü looduskaitsealal," sõnas Kohv.

Kohv lisas, et soo taastamise põhimõte on üldises plaanis lihtne – vaja on taastada kunagine looduslik veerežiim sulgedes kraave ja rajades kohapealt võetud pinnasest paise.

Kaitseministeeriumi keskkonna ja planeeringute valdkonna juht Maris Freudenthal märkis, et projekt valmis tihedas koostöös RMK ekspertidega ning on kooskõlastatud keskkonnaametiga.

Nursipalu harjutusväljale vajalike väljaõppetingimuste, nagu laskeväljad, sihtmärgiala ja teedevõrk, loomiseks alustati 2016. aastal ehitusprojekti koostamise ja keskkonnamõju hindamisega.

Valminud projekti tutvustasid töö koostajad huvilistele 27. mail Nursi külakeskuses.

Tagasi üles