Valga raudteejaama läbis liitlaste sõjatehnika

Pühapäeva pärastlõunal jõudis Valga raudteejaama harjutusel Tractable osalev Ühendkuningriigi rasketehnika.

Harjutuse käigus jõuab Eestisse ligikaudu 200 ühikut tehnikat ning 800 sõdurit, kes vahetavad välja siin paikneva liitlaste lahingugrupi Ühendkuningriigi kontingendi – kuninga husaaride üksuse vahetab välja Eestisse saabuv kuninganna husaaride üksus, andis teada Kaitseliidu Tartu malevateavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist Sander Silm.

Pühapäeval jõudis Tractable käigus esimene osa Ühendkuningriigi rasketehnikast läbi Valga Tapale, nende hulgas 18 tanki Challenger. Järgnevate nädalate jooksul jõuab Eestisse kokku 200 ühikut tehnikat ja 800 Ühendkuningriigi sõdurit.

Harjutusel osalevad kaitseväe ja Kaitseliidu üksused lihvivad oma oskusi saabuvaid liitlasi Eestis vastu võtma ja toetama harjutades sellega omavahelist koostööd.

Kaitseliidu üksused harjutavad õppusel maa-alade julgestamist ja liitlaste vastuvõtmist erinevates olukordades Valgas, Iklas, Tapal ja Ämaris. Lisaks harjutatakse Nurmsi lennuväljal liitlaste õhudessandi vastuvõtmist asümmeetrilise konflikti tingimustes.

Kaitseliidu Valgamaa maleva liikmed viisid esmaspäeval õppuse käigus läbi kopteri maandumise õppe, mis annab Valgamaa kaitseliitlastele võimekuse vastu võtta koptereid.

Oktoobrist lõpust novembri alguseni toimuv harjutus Tractable viiakse Eesti pinnal läbi esmakordselt. Tavapärasest liitlaste rotatsioonist erineb see harjutus logistilise operatsiooni mahu ja keerukuse poolest.

Tagasi üles