Pandora laegast ei avatud

Abivallavanem Martti Rõigas selgitas, miks igale poole valla kulul trasse ehitada ei saa.

FOTO: Mati Määrits

Seoses aktsiaseltsi Põlva Vesi taotlustega keskkonnainvesteeringute keskusele muudeti valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030.

Teiste hulgas on nüüd märksa suuremad lootused ühisveevärgile Hatiku piirkonna elanikel, sest volikogu otsusel on nad nüüd arvatud lühiajalise perioodi nimekirja. Küll eeldab ühisveevärgi rajamine 65 protsendi elanike soovi ning ka valmisolekut omalt poolt rahaliselt panustada.

Rahuldamata aga jääb Põlva Lille tänava ja Rosma uusarenduspiirkonna arendajate soov ehitada trassid välja valla kulul.

Põlva abivallavanema Martti Rõigase selgitusel on nimetatud uusarenduspiirkondade detailplaneeringus kirjas, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitavad välja kinnistute omanikud, mistõttu neid ei ole võimalik esitada ühtekuuluvusfondi toetuse saamiseks.

«Kui teeme need trassid valla rahaga, nõuavad tehtud kulutuste kandmist ka eelmised ja tulevased arendajad. Kui ühe majapidamise liitumine maksab 35 000 eurot, kas selle ikka peavad kinni maksma kõik teised,» põhjendas ta.

Tagasi üles