Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistoorium: vaimulik ei saa avalikult olla gei

Urmas Viilma

FOTO: Pärnu Postimees/Scanpix

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistooriumi kantsler Urmas Viilma vastab tänases Valgamaalases küsimustele, miks emeriitõpetaja Heino Nurk, kes oli Valgas kirikuõpetajana ametis  2007. aasta jaanuarist 2009. aasta detsembrini, tagandati vaimuliku ametist ning kas seda tehti  tagaselja.

EELK konsistooriumi kantsler Urmas Viilma:

"Heino Nurga tagandamise otsus allkirjastati piiskopi ja kantsleri poolt reedel, 8.oktoobril. Pärast otsuse allkirjastamist saadeti see ka ametliku kirjapostiga Heino Nurgale koju ning pandi üles EELK kinnisesse intranetti, kuhu pannakse üles kõik konsistooriumi otsused. Pressiteadet ei ole konsistoorium nimetatud otsuse kohta välja andnud. Ilmselt said infokanalid EELK intranetist selle otsuse kätte kirikuga seotud isikute kaudu. Paraku toimib online-info liikumine tänapäeval aga kiiremini kui liigub kirjapost. Ja eks uuriva ajakirjanduse üks eesmärke ole samuti omada ja jagada infot, mida teised veel ei tea. Kahjuks vahel juhtub ka, et asjaosalised ise saavad asjadest teada meedia kaudu.

EELK teenistuses ei saa vaimulikuna olla homoseksuaalseid seksuaalsuhteid propageerivad ja praktiseerivad vaimulikud. Heino Nurk oli EELK teenistuses seni, kuni ta ei olnud avalikult asunud propageerima ja õigustama homoseksuaalseid suhteid. MTÜ Geikristlaste Kogu juhatuse liikmeks asudes on ta aga asunud muuhulgas taotlema seksuaalvähemustele võrdsete võimaluste tagamist usulistes ühendustes, mis tähendab, et ka vaimulikus ametis. Viimane on aga vastuolus EELK põhimõtetega. Muus osas on seksuaalvähemustel alati olnud kirikus kõigi teistega võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine, mida pole vaja eraldi taotleda. Jumala ees oleme kõik võrdselt patused ja vajame Tema armu!"

Tagasi üles