Valga ajaloolises keskuses avatakse Maagiline Konteiner

Riia ja Raja tänavate ümbrus

FOTO: Arvo Meeks

Täna, 3. oktoobril, peab Valga linn suurt Liivimaa Mihklilaata ja pidu. Samal päeval avab Eesti Arhitektide Liit koostöös Valga Linnavalitsusega linna ajaloolises keskuses Maagilise Konteineri, mis tutvustab EV100 sünnipäevaprojekti „Hea avalik ruum“.

Valga linna sümboliseeriva sisuga konteineri avavad laupäeval, 3. oktoobril, kell 12 Valga linnapea Kalev Härk ja Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Vellevoog.

Konteineri sisuks on piiripostid, mis sümboliseerivad kaksiklinna olemust, selle installatsiooniga pööratakse tähelepanu kahe linna vahelisele alale, mida soovitakse ühendada üheks tervikuks. 

Konteineri idee autor arhitekt Mark Grimitliht sõnab tutvustuseks järgmist: „Valga on osanud läbi ajaloo osavalt piiripostidega mängida, lõigates multikultuursusest ainult kasu. Valgas saab olla nii sise-, välis- kui ka vahepealne turist.“  Konteineri sees tutvustab non-stopina jooksev video kõiki seni toimunud võistluseid ja neis osalenud linnade tulevikuvisioone. Valgas ülespandud installatsiooni puhul teeb EAL koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

EV100 võistlusala Valgas oli 8. kvartal ja seda läbiv planeeritav telg, mis ühendab kahte visuaalset ja sümboolset maamärki, Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelset Luterlikku kirikut. Arhitektuurivõistlus kvartali avaliku ruumi projektile toimus kevadel 2015.a. ja selle võitsid Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping Itaalia arhitektuuribüroost FRANCHI ASSOCIATI.

Maagiline Konteiner jääb kaksiklinna Valga-Valka külastajatele vaatamiseks kuu lõpuni ja sealt liigutakse edasi teistesse osalevatesse linnadesse.

Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud missiooniprojekt „Hea avalik ruum“ tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke. Vaata ka www.avalikruum.ee.

Eesti Arhitektide Liit (EAL, www.arhliit.ee) on Eesti arhitektide, maastikuarhitektide ja arhitektuuriteadlaste organisatsioon. EAL on 8. oktoobril 1921 asutatud Eesti Arhitektide Ühingu (EAÜ) õigusjärglane. EALi põhitegevuseks on arhitektuurialased ekspertiisid – nii arhitektuurivõistluste korraldamine kui kitsamalt konkreetsete objektide ekspertiishinnangud. EALil on 394 liiget, alates 2014. aastast on EALi president Indrek Allmann.

Tagasi üles