Arvamus: Milleks meile keelekümblus?

Marina Krotova

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valga Priimetsa kool kandideerib sel aastal keelekümbluse auhinnale. Just sel nädalal on meie koolis asjatundjad, kes hindavad seda, mida sel alal saavutanud oleme. Kuidas aga hindame 20 aastaga saavutatut meie ise?

Tellijale

Meie koolil on pikaajaline keelekümbluse kogemus. 1997/1998. õppeaastal avatud esimesest eestikeelsest süvaõppeklassist on saanud aineõppe kaudu eesti keele järjepidev õpetamine ja õppimine. Aastate jooksul oleme saavutanud taseme, kus meie kooli õpilased tunnevad end siin hästi, mõistes, et kodulinnas on väga head edasiõppimise võimalused ja siia võib rajada oma kodu.

Lõimumine mitmekultuurilisse ühiskonda on olnud meie töö peaeesmärk ja selle nimel on meie õpetajad andnud suure panuse.

Tagasi üles