Valga sünnitusosakonnas enam sünnitada ei saa
Täiendatud 14:48, juulini siiski sündide vastuvõtmine jätkub

Valga haigla

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Kuigi valitsus oli andnud lootust Kagu-Eesti sünnitusosakondade lahtijäämisele, otsustas Valga haigla nõukogu täna, et sünnitusosakonna sulgemine 1. juulist jääb jõusse. Sünnitamisega kaasnevat abi jagab osakond siiski jätkuvalt. Kuna Valga haigla staažikas valvegünekoloog lahkus töölt, ei pruugi haigla ka juulini kõiki sünnitama tulevaid naisi vastu võtta.

Tartu ülikooli kliinikum edastas täna pressiteates, et sünnitavad naised suunatakse juba praegu Tartu või Võru haiglatesse, sest Valga staažikas valvegünekoloog läks vanaduspensionile. Valga haigla juht Marek Seer ütles siiski, et kuigi mais on olnud päevi, mil sünnitajad vajalikud personali puudumise tõttu Tartusse suunati, ei kehti see iga päeva kohta. Osakonna juhataja Ena Volmer ütles, et katmata valvepäevi on mais olnud kaheksa, Seeri teada oli neid 12 või 13. Juunis on olukord Seeri sõnul parem ja osad sünnitajad suudetakse kuni osakonna sulgemiseni vastu võtta. Sündide vastuvõtt lõpeb täielikult 1. juulist. "Hetke seisuga on juunis katmata neli valvet. Kui juunikuus sünnitaja tuleb, siis meil on valvegünekoloog ja ta saab sünnitatud."

Nõukogu otsusele sulgemine jõusse jätta Seer hinnangut anda ei tahtnud. Samuti ka mitte sellele, et Põlva haigla sünnitusosakond jääb esialgu lahti. "Tervishoiupoliitikat teeb meil sotsiaalministeerium. Minu ülesandeks on nõukogu otsuseid täita. Valga haigla juhatus ei saa tegutseda vastupidiselt nõukogu otsustele."

Seer lisas, et Valga haigla jääb ka alates juulist pakkuma ambulatoorseid ja statsionaarseid günekoloogilisi ning päevagünekoloogia teenuseid ning ja ämmaemanda vastuvõttu. Samuti pärast lapse sündi pakutavaid teenuseid nagu imetamise nõustamine.

Rahataotlus osakonda lahti ei hoia

Valga haigla nõukogu esitas täna valitsusele taotluse katta sünnitusosakonna tänavust kahjumit 100 000 euro ulatuses, kuid haigla nõukogu esimees Mart Einasto kinnitas, et see ei aita osakonda kauem lahti hoida, vaid vähendab kogunenud kahjumit. "Meil oli pingeline arutelu sellel teemal ja jõudsime selleni, et kahjuks lahtiolekut ei ole enam võimalik tagada. Aga formaalselt on pool aastat kahjumit olnud ja esitasime taotluse, et haigla seisundit mõnevõrra parandada," lausus Einasto.

Tartu ülikooli kliinikum edastas pressiteates, et Valga haigla nõukogu otsustas varem sünnitusosakonna sulgemise alates 1. juulist, sest haigekassa tegi haiglale ettepaneku sünnitusteenuse rahastamise lõpetamiseks. Haigla juhatuse esimehe Marek Seeri kinnitusel pidi sünnitajad paraku juba mais Tartusse suunama, sest 76-aastane valvegünekoloog lahkus haigestumise tõttu töölt. „Paraku oli eelmisel nädalal olukord selline, et valvegünekoloog töötas ainult nädalavahetusel. Nädala sees pole meil võimalik personali nappuse tõttu naistearsti valvesse rakendada.“

Arstid Valka ei kipu

„Kui keegi arvab, et Eesti arstkonna üldise hõivatuse taustal on võimalik seda auku täita ning kedagi sunniviisiliselt Valga tööle suunata, siis paraku see nii ei käi,“ märkis Seer. „Kui püüaksime täita valveringe mujal töötavate arstidega, on nende põhitöökoht siiski mõnes teises haiglas. Külalisarstidega ei saa valveid ühtlaselt ja ööpäevaringselt katta. Kogemus kinnitab ka seda, et juhul kui arst on nõus väikehaiglasse tööle tulema, on tema ootused palganumbrile suuremad kui haigekassa poolt makstav tunnitasu.“

Seer lisas, et lapseootel naised ei taha ka ise suhelda pidevalt erinevate arstidega. „Lapseootel ja sünnitav naine vajab siiski personaalset lähenemist. Me ei tohi unustada, et Eestis on jätkuvalt arstidest puudus. Kui arstid olid veel mõne aasta eest huvitatud lisatööst väikehaiglates, siis täna nad seda enam paraku pole, seda enam, et sünnituste vähesuse tõttu istuks arst siin suure osa ajast jõude.“ Valga haiglas on toimunud tänavu esimese nelja kuu jooksul 50 sünnitust.

Tänavu ja järgmisel aastal investeerib Valga haigla 500 000 – 600 000 eurot uue erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ümberehitusse, sellele lisandub nüüdisaegse aparatuuri maksumus. „Erakorralise meditsiini osakond on haigla sõlmpunkt ja see tuleb meil täiesti uus ja funktsionaalne,“ ütles Seer.

„Teatud erialad peavad olema maakondades kindlasti esindatud ja suur rahapaigutus EMOsse kinnitab, et Valga haiglal nähakse pikka perspektiivi, küll aga ei arva ma, et siin peaks olema praeguses demograafilises olukorras eraldi sünnitusosakond.“

Seeri kinnitusel osutab Valga haigla nüüd ja edaspidi abi kõigile, kes sinna pöörduvad. „Kui sünnitaja tuleb meie ukse taha, siis ei saada me teda minema, vaid osutame professionaalset abi oma pädevuse piires. Kui meie ise ei suuda olukorda lahendada, siis saab inimene ohutu kiirabi- või reanimobiilitranspordi Tartu ülikooli kliinikumi.“

Valga Haigla nõukogu esimees Mart Einasto ütles, et tänane rahataotlus läks teele seetõttu, et vabariigi valitsus pakkus sünnitusosakondade kahjumi katmiseks oma tuge. „Oleme selle eest tänulikud iseäranis peaminister Jüri Ratasele ja maaeluminister Tarmo Tammele, kes nägid lahenduse leidmiseks tõsist vaeva. Valga haigla puhul toimus aga veel enne varem otsustatud sulgemisaega ehk 1. juulit miski, mis on paratamatu. Erinevalt Põlva Haiglast ei ole Valgas enam mõtet sünnitusteenust poolikute lahenduste abil hoida ja seda eriti olukorras, kus valitsuse pakutu näol on tegu siiski ajutise lahendusega.“

Einasto sõnul tähendab haiglate võrgustamine eelkõige seda, et Tartu ülikooli kliinikum jagab Lõuna-Eesti haiglatele oma teadmisi, olgu see siis arstide koolitamine või arstiabi kvaliteedi jälgimisega seotud küsimused. „See ei tähenda, et me peame hakkama saatma Tartu arste jõuga Valka või Põlvasse tööle. Me võiks ju saata arste Valka ametlikult lähetusse, aga see oleks ebamõistlikult kallis ja sellisel moel probleemi ei lahenda.“

Sünnitusosakonna günekoloog: vajalik personal on olemas

Valga haigla avaldas juba aprillis oma kodulehel teate, et kohalikel sünnitajatel tuleb alates maikuust pöörduda kiirabisse või Tartu ülikooli kliinikumi, kuna valvegünekoloog haigestus. Günekoloog ja senini Valga haigla sünnitusabi- ja günekoloogia osakonda juhatanud Ena Volmer ütles, et pani juhataja ameti maha, kuna osakonna ümber algasid probleemid. Ta rõhutas, et sünnitusosakonnas on kolm täiskohaga tohtrit ja neli roteeruvat mujalt käivat arsti. Kolmest arstist üks on pensionile suundunud Erika Kaša, kaks günekoloogi aga töötavad edasi. "Viimasel hetkel teavitati meid, et doktor Kaša on haigeks jäänud. Taheti praktiliselt kohe valved ära jätta, et rasedad läheksid otse kliinikumi."

Maikuu jooksul on Volmeri sõnul senisest 21st valvest katmata jäänud ainult kaheksa päeva. Nendel päevadel saadeti tõesti rasedad otse Tartusse sünnitama. Ülejäänud ajal oli Valgas mais aga võimalik lapsi ilmale tuua. Seetõttu palus Volmer ka Tartusse suunamise teate kodulehelt maha võtta. "Meil sünnitavad ka praegu naised. Nädala lõpus oli meil kaks sünnitust. Üks nendest ei olekski jõudnud Tartu ülikooli kliinikumi, sest ta tuli kiirsünnitusega. Sama graafik läheb edasi, kuu lõpuni on meil kõik valved kaetud. Kogu juunikuu on ka valvetega kaetud, kõik tohtrid on valvetes olemas. Ainult maikuus oli raske valvetele katet leida, sest meid teavitati viimasel hetkel."

Kodulehe teate põhjal jäi Volmeri sõnul osakonna töötajatele mulje, et antud on korraldus patsiendid Valgast ära viia. Ta ei välistanud, et ka juunis võib juhtuda, et arstid on Valgas küll ootel, aga sünnitajad nendeni ei jõua. "Meie ootasime inimesi ja inimesi ei tulnud, sest nad viidi otse tõenäoliselt Tartusse kliinikumi, kuna sealt oli korraldus antud. Meie korraldusi kiirabile ei jaga."

Volmeri sõnul külvab kliinikum oma teatega segadust. "Miks segadust tahetakse, ma ei oska öelda. See on inetu patsientide ja arstide suhtes. Iial ei arvanud ma, et ükskord tuleb situatsioon, kus enam ei arvestata ühegi väikehaigla tohtriga ja tahavad eksisteerima jääda ainult suured haiglad."

Nõukogu jagunes taas kahte leeri

Valga haigla nõukogu kogunes teemat arutama täna kell 10. Nõukogu liige ja Valga vallavanem Margus Lepik ütles, et istungil olid kohal kõik kuus nõukogu liiget. Nagu ka varasemalt, jäid kolm Valga esindajat seisukohale, et osakond peaks jätkama ning kliinikumi esindajad jäid plaani juurde osakond 1. juulist sulgeda. Lepiku teada praegu sünnitused siiski jätkuvad.

"Nõukogus oli kaks punkti: taas arutelu sünnitusosakonna töö jätkamise osas ja pöördumine valitsuse poole võimaliku abi osas, kui sünnitusosakond peaks jätkama. Meie jäime endale kindlaks. Pakkusime välja variandi, et kuna valitsuse esindajad on lubanud arutada raha eraldamise küsimust, oli ettepanek anda juhatusele volitus läbi rääkida personaliga, aga kliinikumi pool leidis, et selleks vajadust ei ole ja sünnitus nende arvates ei ole piisavalt turvaline Valga haiglas ja nii ta häältega 3 : 3 läks," lausus Lepik, kes varasemalt on öelnud, et hääletuse viiki jäämise korral saab määravaks nõukogu esimehe ehk Mart Einasto hääl.

Lepiku sõnul arvasid Valgat esindavad nõukogu liikmed, et günekoloogi pensionile minek olukorda küll muudab, aga inimesi on võimalik tööle leida. "Meie arvamus oli, et inimesi on võimalik leida, et sünnitusosakonna töö saaks jätkuda. Personal on olemas, raha ka, aga kliinikum arvab, et mitte."

Tagasi üles