Eesti võib saada kriisitelefoni

Seadusemuudatused peaksid parandama ka vabatahtlike päästjate olukorda.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Valitsuses kolmapäeval peetaval erakorralisel istungil arutusele tuleva päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse muudatused on seotud kriisiinfo teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise ja päästeameti ülesannetega.

Muudatused teevad kriisiolukordades esmase info saamise lihtsamaks, teatas valitsuse pressiesindaja teisipäeval.

Järgmise aasta 31. märtsil on häirekeskusel kavas käivitada üleriigiline abi- ja infoteenusenumber 1247, millele kriisiolukorras helistades saab käitumisjuhiseid toimetulekuks ja infot kriisist puudutatud isikute kohta. Samal numbril saab ka ise häirekeskusele infot anda. Igapäevaselt hakkab number tööle abi- ja infotelefonina. Hädaabiteateid võtab häirekeskus endiselt vastu hädaabinumbril 112.

Eelnõu järgi on plaanis väärtustada ka vabatahtliku päästjana tegutsemist. Ettepaneku järgi laiendatakse päästetööd tegevate vabatahtlike päästjate sotsiaalseid tagatisi ka ennetustööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele.

Lisaks kaotatakse vabatahtliku päästja tervisetõendi viieaastane kehtivusaeg. Edaspidi saab kehtivusaja määrata perearst lähtuvalt konkreetse inimese tervisenäitajatest. See muudatus vähendab märkimisväärselt tervisekontrolli läbimise sagedust.

Tervisekontrolli tõendina aktsepteeritakse edaspidi mootorsõidukijuhi tervisetõendit, kuid seaduse muudatusega võimaldatakse vabatahtlikel päästjatel edaspidi tõendada tervisehäirete puudumist ka mõne muu lubatud tervisetõendiga, näiteks abipolitseiniku või politseiniku tüendi või relvaloa puhul väljastatava tervisetõendiga.

Seadusemuudatus loob ka õigusliku aluse päästeametile tulekahjude tekkepõhjuste menetlemiseks ja õigusselguse ennetustöö sisu ning tegevuste osas. Lisaks kehtestatakse nõuded demineerimistööde lõhkamiskohtade tähistamiseks ja tagatakse kõikide päästetöödele rakendatud isikute toidu ja joogiveega varustamine.

Seoses päästeameti demineerimiskeskuse demineerijatele hädakaitseks tulirelva kandmise ja kasutamise õiguse muutmisega muudetakse ka relvaseadust.

Tagasi üles