E, 4.12.2023

Võrumaa Arenduskeskus soovib Koidula piiripunkti töö jätkumist

BNS
Facebook
Comments
Koidula piiripunkt.
Koidula piiripunkt. Foto: Arvo Meeks

SA Võrumaa Arenduskeskus saatis valitsuse liikmetele pöördumise, milles palub leida lahendused Koidula piiripunkti töö edasiseks jätkamiseks.

Koidula piiripunkti sulgemine tooks Võrumaa Arenduskeskuse sõnul kaasa mitmete plaanitud kohalike avaliku ja erasektori investeeringute seiskumise, mis elavdaks piiriregiooni ning laiemalt Kagu-Eesti ettevõtlust ja tööturgu. Ka piiripunkti sulgemine üksnes rakseveokitele kahandaks nende investeeringute majanduslikku tasuvust ja otstarbekust.

Samuti takistaks piiripunkti sulgemine pöördujate sõnul mitmete Võru maakonna arengustrateegia 2035+ seniste arenguplaanide elluviimist – sealhulgas paneks see seisma Võru maakonna heade ja keskkonnasäästlike ühenduste tagamise Eesti oluliste keskuste ja piirinaabritega, reisirongiliikluse käivitamise Koidula–Võru–Valga liinil ning Koidula piiriraudteejaama suurema kasutuselevõtu piirkonna logistilise potentsiaali paremaks ärakasutamiseks.

Koidula piiripunkti sulgemisel või piiramisel kaubavedudele kuhjuvad senised veod tõenäoliselt suures osas Luhamaa piiripunkti, milleks selle praegune läbilaskevõime poleks Koidula veoautode piiriületuste arvu kasvutrendi arvesse võttes ilmselt piisav. Teekonna pikenemine põhjustaks eeldatavalt ka teatud lisakulu Eesti kaubavedajatele ning vähendaks nende konkurentsivõimet, eriti väiksematele ja rohkem Lõuna-Eesti teeninduspiirkonnale orienteeritud veondusettevõtetele. Koidula piiripunkti sulgemisega saadav rahaline kokkuhoid ei pruugi ära katta Luhamaa piiripunkti lisainvesteeringuid ning loodetud kokkuhoiu asemel peaks riik Võrumaa Arenduskeskuse prognoosil täiendavalt raha juurde investeerima.

Sihtasutuse sõnul kaasneks Koidula piiripunkti sulgemisega mitmed negatiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud, sealhulgas otsene mõju piirkonna tööhõivele ja sissetulekutele. Väheneks mitmete Võru maakonna, sealhulgas Setomaa piirkonna, ettevõtete käive, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, kelle klientideks on muuhulgas piiripunkti läbivad isikud või kelle tööjõuks on Petserimaal elavad Eesti kodanikud.

Kaaludes Koidula piirületuspunkti täielikku sulgemist, tuleb arenduskeskuse sõnul arvestada, et Petseri on ajalooliskultuurilise Setomaa keskus ning piirkonnad on olnud omavahel seotud. Hetkel sobib näiteks hauaplatside korrastamise, sugulaste külastamise ja kinnisvara hooldamise eesmärgil tehtavateks piiriületuseks enim just Koidula piiripunkt, mille lähedal on raudteejaam, bussipeatus ja toimivad bussiliinid. Luhamaa kaudu lisandub sõidukitele 50–60 lisakilomeetrit ning jalgsi piiriületuseks see alternatiivi ei paku, samuti puuduvad nii Eesti kui Venemaa poolelt praegu Luhamaa piiripunkti kaudu ka ühistranspordi ühendused.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles